آهنگ شاد قدیمی بندری زینو زینو از فرزین

آهنگ شاد قدیمی بندری زینو زینو از فرزین

زینو ما چه کردم تو با ما چنینی
بازم که گولت زدن با یک چرب زبونی
زینو زینو زینو زینو مو بیقرارم زینو
زینو زینو زینو زینو چشم انتظارم زینو
زینو اومدم خواستگاری
گفتن که نومزد داری
تا اینو جواب شنیدوم
خیلی عذاب کشیدوم
شادلی موزیک
زینو سر لینم بیا
من دوستت دارم بیا
نکنه باهام نیایی
اشکامو در بیاری
زینو زینو از فرزین
جست و جو:
دانلود آهنگ زینو زینو آغاسی
دانلود آهنگ ترکی زینو
شادلی موزیک
زینو زینو فرزین
دانلود آهنگ زینو مال امینه
دانلود آهنگ زینو فرزین با کیفیت بالا
دانلود آهنگ زینو ما چه کردم فرزین
دانلود آهنگ قدیمی بندری زینو