آهنگ شاد و هیپ هاپ عروسی از موزیک افشار عروسی طبقه ی بالاس

آهنگ شاد و هیپ هاپ عروسی از موزیک افشار عروسی طبقه ی بالاس

آهنگ بسیار زیبا و هیپ هاپ عروسی
آهنگ شاد عروسی از موزیک افشار عروسی طبقه ی بالا
عروسی طبقه ی بالا
شادلی موزیک
متن:
یاالا یالا جوونا باحالا دست تو دست هم طبقه ی بالا
یاالا یالا جوونا باحالا دست تو دست هم طبقه ی بالا
امشب عروسیه باهالاس مهمونی شیکه و فاز بالاس
دیجی تا میتونی ولوم بده چون فشار خونامون امشب بالاس