دانلود آهنگ آرامش بخش الهه ی ناز با صدای معین

دانلود آهنگ آرامش بخش الهه ی ناز با صدای معین

باز ای الهه ی ناز با دل من بساز
که این غم جانگداز برود زبرم
گر دل من نیاسود از گناه تو بود
بیا تا ز سر گنهت گذرم
باز می کنم دست یاری به سویت دراز
بیا تا غم خود را با راز و نیاز
ز خاطر ببرم
شادلی موزیک
گر نکند تیر خشمت دلم را هدف
به خدا همچو مرغ پر شور شعف
به سویت بپرم آن که او
به غمت دل بندد چون من کیست؟
ناز تو
بیش از این بهر کیست؟
تو الهه ی نازی در بزمم بنشین
من تو را وفا دارم بیا که جز این
نباشد هنرم
شادلی موزیک
این همه بی وفایی ندارد ثمر
به خدا اگر ازمن نگیری خبر
نیابی اثرم.