دانلود آهنگ آرش به نام Pure Love

Download Music By Arash Called Pure Love

دانلود آهنگ های آرش

عشق پاک ( عشق واقعی )

Thiswas just meant to beyou are coming back to me
شادلی موزیک

‘cause, this is purelove

‘cause, this ispure love

این می تونه تقدیر ما باشهمیبایست برمیگشتی پیشم

برای اینکه این عشق واقعیهبرای اینکه این عشق واقعیه…….

میخوام که وقتی خوابی

کنار تو بشینم

اگر یه وقت خوابم برد

باز خواب تو رو ببینم

When you sleep I wannaseat by yoursideif I would get to sleepsee you again in mydreamعطر نفس های تو

به تنم بپیچه

کاش بدونیکه زندگی بی تو هیچه

the scent of your breathhugs my bodyI wish you wouldknowthat the life is worthless without you………

This was just meant to beyou arecoming back to me
شادلی موزیک

‘cause, this is pure love

‘cause, this is purelove

این می تونه فقط یک وسیله باشهمیبایست برمیگشتی پیشم

برای اینکه این عشق واقعیهبرای اینکه این عشق واقعیه…….

I know you are more afraidthen I’ll say I willwait

‘cause, this is pure love

‘cause, this is pureloveمیدونم که خیلی ترسیدیپس من صبر خواهم کرد

برای اینکه این عشق واقعیه

برای اینکه این عشق واقعیه ……..

میخوام تن قشنگتوتو بقلم بگیرم

بگم اگه نباشی

کارم تمومهبدونه تو میمیرم

I wannaembrace your beautiful body

(and) say if you wouldn’t be hereI can’tcontinue my lifeI’ll die without youمیخوام لباتو رو لبام

بزاری تا همیشه

بگم که زندگی دیگهبدون تو نمیشه

I want youto put your lips on my lips(so) I will say forever thatthat the life without you wouldbe unbearable……
شادلی موزیک

This was just meant to beyou are coming back tome

‘cause, this is pure love

‘cause, this is pure love

این می تونه فقط یک وسیله باشممیبایست برمیگشتی پیشم

برای اینکه این عشق واقعیهبرای اینکه این عشق واقعیه……

I know you are more afraidthen I’ll say I willwait

‘cause, this is pure love

‘cause, this is pureloveمیدونم که خیلی ترسیدیپس من صبر خواهم کرد

برای اینکه این عشق واقعیه

برای اینکه این عشق واقعیه ……

ba ra la la la la ba la la lathe moon smells itallماه اینو کاملا درک میکنهba ra la la la la ba la la la

‘cause this is purelove

برای اینکه این عشق واقعیه ba ra la la la la ba la la lathe moon smells itallماه اینو کاملا درک میکنه ba ra la la la la ba la la la

‘cause this is purelove

تو نیستی و تا ابد

بی تو دلم میگیره

اما زمونه میگه که دیگه خیلی دیره

you’re not hereand I’ll be sorrowing foreverbutthe providence saysthat it’s too late now…..

this was just meant to beyou are coming back tome

‘cause, this is pure love
شادلی موزیک

‘cause, this is pure loveba ra la la lala ba la la lathe moon smells it allba ra la la la la ba la lala

‘cause this is pure loveba ra la la la la ba la la lathe moonsmells it allba ra la la la la ba la la la

‘cause this is pure

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز Pure Love آرش