دانلود آهنگ آرمین نصرتی توی دنیا هر کسی یه جوری نون رو در میاره

دانلود آهنگ آرمین نصرتی توی دنیا هر کسی یه جوری نون رو در میاره

توی دنیا هر کسی یه جوری نون رو در میاره
زندگی می چرخه غصه ای نداره
تو دو روز هستی غصه ننگ و عاره
برو جونم دست بزن به کاری*¨*•♫
کار نداره عاری
فایده ای نداره اشک *¨*•♫ و آه و زاری
زندگی شیرینه با امیدواری
به خداوندی خدا
*¨*•♫
شادلی موزیک
که دوروز حیات ما
نمی ارزه به غصه ها *¨*•♫
غم و رها کن گل عمر من و شما

*¨*•♫دو سه روزی میکنه بقا

چرامیخوری غم چرا *¨*•♫

شکر خدا کن