دانلود آهنگ ارکستری زینو زینو امید جهان

دانلود آهنگ ارکستری زینو زینو امید جهان

زینو ما چکردم با ما اینچنینی بازم که گولت زدن با یک چرب زبونی

زینو زینو زینو مو بیقراروم زینو