دانلود آهنگ امشب عروسیه توئه چشما به دنبال توئه

دانلود آهنگ امشب عروسیه توئه چشما به دنبال توئه

یادت میاد بچگیات اتاق اسباب بازیات من و تو و عروسکا مدرسه و هم بازیا
لیلی و گرگم به هوا تو کوچه ی اقاقیا چه زود گذشت چه زود گذشت بچگیا

امشب عروسیه توئه چشما به دنبال توئه
حلقه ی زرد عاشقی زیور دستای توئه