دانلود آهنگ بندری زینو ماله امینه

دانلود آهنگ بندری زینو ماله امینه

آهنگ بندری زینو ماله امینه
یک ترانه شاد قری
زینو ماله امینه الهی داغت نبینه
ما شمالُم تو بندری … هرجا می ری بی من ولی

زینو زینو زینو تو فاز نازی زینو
دانلود آهنگ زینو از امین اصلانی
اومدم در خونتون چرا خونتون نبودی … وقتی خجالت می کشی قرمزی یا که کبودی