دانلود آهنگ ترکیه ای گوناه بنیم سوچ بنیم با صدای میهربان سینار مناسب ماشین

دانلود آهنگ ترکیه ای گوناه بنیم سوچ بنیم با صدای میهربان سینار مناسب ماشین

گوناه بنیم سوچ بنیم
کوردوم بوراک بو دوش بنیم
بو کندیمه وردیم روشوتیم
دوکونما الیمده بیر دوشلریم وار
یازاریم بو دردیمی کندیمه
کادریم بنله بو دردیمه …
گوناه بنیم سوچ بنیم با صدای میهربان سینار