دانلود آهنگ خارجی Dum Tek Tek دوم تک تک با صدای حدیثه

دانلود آهنگ خارجی Dum Tek Tek دوم تک تک با صدای حدیثه

Baby you’re perfect for me
عزیزم تو برای من عالی هستی
you are my gift from heaven
تو هدیه من از بهشتی
this is the greatest story of all times
این بهترین داستان تمام دوران هاست
شادلی موزیک
we met like in a movie
ما باهم مثل فیلما آشنا شدیم
so meant to last forever
یک بار برای همیشه
and what you’re doing to me
با من چکار میکنی؟
feels so fine
احساسم خیلی خوبه
Angel, I wake up
فرشته ، من بیدار شدم
and live my dreams
و رویاهامو زندگی میکنم
شادلی موزیک
endlessly
تا ابد
crazy for you
دیوونتم
Can you feel the rhythm in my heart
میتونی ریتمی که تو قلبمه رو بشنوی؟
the beats going Düm Tek Tek
میتیپه میگه دوم تک تک