دانلود آهنگ رقصی شاد فرانسوی alors on danse از stromae

دانلود آهنگ رقصی شاد فرانسوی alors on danse از stromae

قسمتی از ترجمه ی این موزیک:
وقتی از درس حرف میزنی
وقتی صحبت کار میکنی
وقتی فکرت شده ثروت
شادلی موزیک
وقتی مشکلاتت دخل و خرجه
وقتی از قرض و قولت حرف میزنی
وقتی می گویی دادگاه
خوبه تو این حال باش
پس ما فقط میرقصیم
آهنگ شاد فرانسوی