دانلود آهنگ زیبای رقص چاقو از رضا اعرابی

دانلود آهنگ زیبای رقص چاقو از رضا اعرابی

** دارن میرن به خونشون هردو با دلی پر از امید

دوماد با قلب پر عشق عروس با یک تور سفید**

….

موقع رقص چاقو ، آی خانوما آی آقایون ، دست بزنید به افتخار این عروس دومادمون**