دانلود آهنگ ستار به نام بی نظیر

Download Music By Sattar Called Bi Nazeer

دانلود آهنگ های ستار

چشم خمار هزار هزار دیدم

صورت زیبا بیشمار دیدم

رهزن دل قطار قطار دیدم

اما تو بهترین بودی بی نظیر آی دل پذیر

تو نازنین ترین بودی بی نظیر آی دل پذیر

حالا که روز به روز عزیز تر میشی آی بی نظیر

فرصت دوست داشتن و از من نگیر آی دل پذیر

گل گلاشون مهر و وفا نداشتن

خوب خوباشون با ما صفا نداشتن

ناز نازاشون جز ادعا نداشتن

تبلی بودن بجز صدا نداشتن

اما تو بهترین بودی بی نظیر آی دل پذیر

تو نازنین ترین بودی بی نظیر آی دل پذیر

حالا که روز به روز عزیز تر میشی آی بی نظیر

فرصت دوست داشتن و از من نگیر آی دل پذیر

کار و به امید خدا گذاشتن

گلخونه ها رو زیر پا گذاشتن

ناز گلا رو جدا گذاشتم

غنچه ها رو سوا سوا گذاشتم

رو گلهای قشنگ باغ هستی

با چشم دل قدر و بها گذاشتم

اما تو بهترین بودی بی نظیر آی دل پذیر

تو نازنین ترین بودی بی نظیر آی دل پذیر

حالا که روز به روز عزیز تر میشی آی بی نظیر

فرصت دوست داشتن و از من نگیر آی دل پذیر

گل گلاشون مهر و وفا نداشتن

خوب خوباشون با ما صفا نداشتن

…شادلی موزیک…

ناز نازاشون جز ادعا نداشتن

تبلی بودن بجز صدا نداشتن

اما تو بهترین بودی بی نظیر آی دل پذیر

تو نازنین ترین بودی بی نظیر آی دل پذیر

حالا که روز به روز عزیز تر میشی آی بی نظیر

فرصت دوست داشتن و از من نگیر آی دل پذیر

کار و به امید خدا گذاشتن

گلخونه ها رو زیر پا گذاشتن

ناز گلا رو جدا گذاشتم

غنچه ها رو سوا سوا گذاشتم

رو گلهای قشنگ باغ هستی

با چشم دل قدر و بها گذاشتم

اما تو بهترین بودی بی نظیر آی دل پذیر

تو نازنین ترین بودی بی نظیر آی دل پذیر

حالا که روز به روز عزیز تر میشی آی بی نظیر

فرصت دوست داشتن و از من نگیر آی دل پذیر

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز بی نظیر ستار