دانلود آهنگ ستار به نام تا تو را دیدم

Download Music By Sattar Called Ta Tora Didam

دانلود آهنگ های ستار

تا تو رو دیدم یار تا تو رو دیدم جامه دریدم یار تا تو رو دیدم

جامه دریدم یار تا تو رو دیدم تا تو رو دیدم یار جامه دریدم

سخنای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم

سخنای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم

جامه دریدم یار تا تو رو دیدم جامه دریدم یار تا تو رو دیدم

عاشق و زارت منم مونس و یارت منم

صید شکارت منم تا تو رو دیدم یار

عاشق و زارت منم مونس و یارت منم

صید شکارت منم تا تو رو دیدم یار

سخنای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم

جامه دریدم یار تا تو رو دیدم جامه دریدم یار تا تو رو دیدم

…شادلی موزیک…

از من جدایی مکن نا آشنایی مکن گل بی وفایی مکن تا تو رو دیدم

از من جدایی مکن نا آشنایی مکن گل بی وفایی مکن تا تو رو دیدم

سخنای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم

جامه دریدم یار تا تو رو دیدم جامه دریدم یار تا تو رو دیدم

ای پریزاد مرا دادی بر باد چرا نکردی شاد مرا تا تو رو دیدم

ای پریزاد مرا دادی بر باد چرا نکردی شاد مرا تا تو رو دیدم

سخنای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم

جامه دریدم یار تا تو رو دیدم تا تو رو دیدم یار جامه دریدم

سخنای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم

سخنای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم

جامه دریدم یار تا تو رو دیدم تا تو رو دیدم یار جامه دریدم

جامه دریدم یار تا تو رو دیدم تا تو رو دیدم یار جامه دریدم

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز تا تو را دیدم ستار