دانلود آهنگ ستار به نام حیدرخان

Download Music By Sattar Called Heydar Khan

دانلود آهنگ های ستار

حیدرخان حیدرخان پاشو که وقت کاره

حیدرخان حیدرخان هنگام کار زاره

چشمای پیر مادر هر ان در انتظاره

از مردن عدالت غمگین و بی قراره

تازش به خط دشمن رسم چابک سواره

حیدرخان حیدرخان

تیر مردانگی را بیرون بیار از ترکش

شمشیر عدل خود را بر روی دشمن بکش

حیدرخان خیدرخان

سردار لشکر عدل به پاخیز

با مفهوم ازادی در امیز

سالار مرد مردان به خود باش

حس شهامت ما برانگیز

پا شو که ظلم وبیداد رسیده تا نهایت

خط بتلان کشیده بر لوح ادمیت

با اسب تند و سرکش به سوی دشمن بتاز

یا پیروزی بدست ار یا جان خود را بباز

حیدرخان حیدرخان پاشو که وقت کاره

حیدرخان حیدرخان هنگام کار زاره

چشمای پیر مادر هر ان در انتظاره

از مردن عدالت غمگین و بی قراره

تازش به خط دشمن رسم چابک سواره

حیدرخان حیدرخان

تیر مردانگی را بیرون بیار از ترکش

شمشیر عدل خود را بر روی دشمن بکش

حیدرخان خیدرخان

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز حیدرخان ستار