دانلود آهنگ ستار به نام خاک

Download Music By Sattar Called Khaak

دانلود آهنگ های ستار

ونجا که خاکش خاک خودم بود

دیدی که راه رسید به بنبست

اونجا که هستم آروم ندارم

بازم باید بار سفر بست

عجب چیزایی دادم از دست

همیشه داغشون به دل هست

خدا جون آی خدا جون

منو انقدر ندواون

اینجا و اونجا نکشون

باز اگه راهم بشه بنبست

هستیمو یکجا میدم از دست

خدا جون بسه دیگه

ما شدیم خسته دیگه

نذار بپوسیم

تو شهر غربت

آی خدا جون کاش خونمون

باز بشه راهش واسمون

به درد غربت

نکردیم عادت

عجب چیزایی دادم از دست

همیشه داغشون به دل هست

خدا جون آی خدا جون

منو انقدر ندواون

اینجا و اونجا نکشون

باز اگه راهم بشه بنبست

هستیمو یکجا میدم از دست

باز اگه راهم بشه بنبست

هستیمو یکجا میدم از دست

…شادلی موزیک…

اونجا که خاکش خاک خودم بود

دیدی که راه رسید به بنبست

اونجا که هستم آروم ندارم

بازم باید بار سفر بست

عجب چیزایی دادم از دست

همیشه داغشون به دل هست

خدا جون آی خدا جون

منو انقدر ندواون

اینجا و اونجا نکشون

باز اگه راهم بشه بنبست

هستیمو یکجا میدم از دست

خدا جون بسه دیگه

ما شدیم خسته دیگه

نذار بپوسیم

تو شهر غربت

آی خدا جون کاش خونمون

باز بشه راهش واسمون

به درد غربت

نکردیم عادت

عجب چیزایی دادم از دست

همیشه داغشون به دل هست

خدا جون آی خدا جون

منو انقدر ندواون

اینجا و اونجا نکشون

باز اگه راهم بشه بنبست

هستیمو یکجا میدم از دست

باز اگه راهم بشه بنبست

هستیمو یکجا میدم از دست

باز اگه راهم بشه بنبست

هستیمو یکجا میدم از دست

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز خاک ستار