دانلود آهنگ ستار به نام فریب

Download Music By Sattar Called Farib

دانلود آهنگ های ستار

عاشق نشدی زاهد

دیوانه چه میدانی

بر شعله نرقصیدی

پروانه چه میدانی

پروانه چه میدانی

من مست می عشقم

و ز توبه که بشکستم

راهم مزن ای عابد

میخانه چه میدانی

میخانه چه میدانی

لبریز می غمهام

شد ساغر جان من

من دیدی و بگذشتی

پیمانه چه میدانی

یک سلسله دیوانه

افسون نگاه او

ای غافل از آن جادو

افسانه چه میدانی

تا چند فریب خلق

با نام مسلمانی

…شادلی موزیک…

سر بر سر سجاده

می خوردن پنهانی

می خوردن پنهانی

عاشق شو و مستی کن

ترک همه هستی کن

ای بت نپرستیده

بتخانه چه میدانی

تو سنگ سیه بوسی

من چشم سیاهی را

مقصود یکی باشد

بیگانه چه میدانی

تا چند فریب خلق

با نام مسلمانی

سر بر سر سجاده

می خوردن پنهانی

می خوردن پنهانی

روزی که فرو ریزیم

بنیاد تاسف را

دیگر نه تو می مانی

نه ظلم و پریشانی

نه ظلم و پریشانی

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز فریب ستار