دانلود آهنگ ستار به نام ما را مطلب

Download Music By Sattar Called Ma Ra Matalab

دانلود آهنگ های ستار

در چشم گلا دره دل شب

دره دل شب …

غم دسته گلی سیاه دارد

سیاه دارد …

شوریده پلنگ بیشه دل

بیشه دل …

پنهان نظری به ماه دارد

ما را مطلب …

ما را مطلب که نقش آبیم

نقش آبیم …

افسانه به ما مخوان که خوابیم

که خوابیم …

در باغ پر از ستاره و ماه

پروانه به گوش باد گفته

غمگین دل شهرزاد قصه

شهرزاد …

تا قصه خود شنیده خفته

آه از دل شهرزاد قصه

شهرزاد …

تا قصه خود شنیده خفته

ما را مطلب که نقش آبیم

نقش آبیم …

افسانه به ما مخوان که خوابیم

که خوابیم …

ما شاخه خشک باغ حسرت

…شادلی موزیک…

باغ حسرت …

دل بسته نقش هر سرابیم

سرابیم …

ما شاخه نبات شعر حافظ

شعر حافظ …

ما تکیه گه خوم شرابیم

ما را مطلب …

ما را مطلب که نقش آبیم

نقش آبیم …

افسانه به ما مخوان که خوابیم

که خوابیم …

در چشم گلا دره دل شب

دره دل شب …

غم دسته گلی سیاه دارد

سیاه دارد …

شوریده پلنگ بیشه دل

بیشه دل …

پنهان نظری به ماه دارد

ما را مطلب …

ما را مطلب که نقش آبیم

نقش آبیم …

افسانه به ما مخوان که خوابیم

که خوابیم …

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز ما را مطلب ستار