دانلود آهنگ ستار به نام مطرب

Download Music By Sattar Called Motreb

دانلود آهنگ های ستار

آه ای صدای خسته

مطرب دل شکسته

ساز صدا شکسته

ای تو به شب نشسته

آه ای صدای خسته

مطرب دل شکسته

نگو صدا ندارم

حال و هوا ندارم

ای مطرب پیر یار وفادار

ای معنی عشق آواز عاشق

آواز سر کن سازتو بردار

آه ای صدای خسته

مطرب دل شکسته

نگو صدا ندارم

حال و هوا ندارم

حالا که مطربای شهر

ساز صمیمی ندارن

زخم به سازی میزنن

حال قدیمی ندارن

هوای عشق تو صدات

صدای پای خستگی

چاوش این مخلعی

تاب به تبار خستگی

ای مطرب پیر یار وفادار

ای معنی عشق آواز عاشق

آواز سر کن سازتو بردار

آه ای صدای خسته

…شادلی موزیک…

مطرب دل شکسته

نگو صدا ندارم

حال و هوا ندارم

حالا که مطربای شهر

ساز صمیمی ندارن

زخم به سازی میزنن

حال قدیمی ندارن

حالا که ساز قصه ها

سوز حقیقت نداره

سکه سینه سوخته ها

قلب و قیمت نداره

ای مطرب پیر یار وفادار

ای معنی عشق آواز عاشق

آواز سر کن سازتو بردار

آه ای صدای خسته

مطرب دل شکسته

نگو صدا ندارم

حال و هوا ندارم

آه ای صدای خسته

مطرب دل شکسته

نگو صدا ندارم

حال و هوا ندارم

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز مطرب ستار