دانلود آهنگ ستار به نام یا مولا

Download Music By Sattar Called Ya Mola

دانلود آهنگ های ستار

ای پناه دل تنهای من

ای همدم شب و غمهای من

یا مولا مدد افتادم از پا

یا مولا مدد افتادم از پا

دریای غمم سر در گریبون چه کنم

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

غیر از تو بگو به کی شکایت بکنم

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

زندون غمه برای من این دنیا

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

خسته و اسیر تو این شب بی فردا

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

یا مولا دلم تنگ اومده

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

تنها و غریب با این غریبی چه کنم

خسته و پشیمون چه کنم

یا مولا علی با دل پریشون چه کنم

یارم به کجا شهر و دیارم به کجا

این دنیا همش رنج و غمه

هرچی که بگم از دلم تو میدونی کمه

دو دل که یکی شود جدایش که کند

ای فلک خدا خارت کنه مثل من اسیر غم و گرفتارت کنه

تو دل مرا جدا ز یارم کردی ای فلک عزیزت بمیره

آه این دل خسته ام به تیرت بگیره

یا مولا دلم تنگ اومده

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

یا مولا دلم تنگ اومده

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

درمون دل خسته و تنهای منی

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

امید من و امروز و فردای منی

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

پیمونه من لبریز درده چه کنم

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

یا مولا علی تو دین و دنیای منی

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

یا مولا دلم تنگ اومده

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

یا مولا دلم تنگ اومده

یا مولا دلم تنگ اومده

شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز یا مولا ستار