دانلود آهنگ سینا ساعی انگار

دانلود آهنگ سینا ساعی انگار

به نظر میرسه این هیچ وقت خراب نمیشه

گل زندگیمی حتی تیغات نداره هیچ عیب

امیدواری ساقشه و علاقه ریشه

حتی نمیذارم یکی از این برگا قیچی شه

رشد کن تو طبیعتم باشو

مستی فقط با تو زدی زدم شاتو

بهم حال نمیده هیچی اندازه تو چون

من قدمامو سفت میرم تو پروازتو کن

مود احساسی انگار تو خون اکستاسی

میخوام روی همه تاسام بوس بندازی

سوار زندگی با هم برو بریم

تمومم بشه باز میخوایم یه دو دوره دیگه

دو دور دور زمین میزنیم

افق دیدمون دنیا دنیا نبود اگه دنیا تو رو نمیرسوند

فک نکن الکی میگم این فوق العادست

بیب من مثل همیشه رک و راستم

انگار انگار انگار انگار انگار انگار

با تو همه چی دارم دوست دارم

انگار انگار انگار انگار انگار انگار

با تو همه چی دارم دوست دارم

MP3 128

MP3 320