دانلود آهنگ شاد افغانی از این کوچه به او کوچه به دنبال تو از ولی سازش

دانلود آهنگ شاد افغانی از این کوچه به او کوچه به دنبال تو از ولی سازش

از این کوچه به آن اون کوچه به دنبال تو
خود را خوده تیرت نکن گیرم سر راه تو
سر راهت بگیرم بلکه همسرم شی
کمکی ناز کنی بمیرم از غم تو
شادلی موزیک
من رخ حال بتو کردم
گوش نکن حرف مردم
دل بتو دادم ای گل
مرا نکن بی اراده
خدا ترا بمن داده
دل ندارد تحمل