دانلود آهنگ شاد جنوبی و بندری ای وای ای وای ممد حیدری با کیفیت بالا

دانلود آهنگ شاد جنوبی و بندری ای وای ای وای ممد حیدری با کیفیت بالا

ای وای ای وای به ممد حیدری
صد وای ی وای به ممد حیدری
ای که نشونه ای غلومومه
ای که نشونه ای غلاممه
نواخته شده با نی انبان
شادلی موزیک
نوکر چاسم و صبح و شومم
ای وای ای وای به ممد حیدری
صد وای ای وای به ممد حیدری
منقل و وافور منبرش شده
ماهی دودی برقرار شده
داغ و اسیر وافورش شده
همدم منقاش و زغال و منقل
ای وای ای وای به ممد حیدری
صد وای ای وای به ممد حیدری
شادلی موزیک
شاد جنوبی ای وای ای وای ممد حیدری