دانلود آهنگ شاد خارجی آلبانیایی تکا لالی Te ka lali shpirt از Silva Gunbardhi

دانلود آهنگ شاد خارجی آلبانیایی تکا لالی Te ka lali shpirt از Silva Gunbardhi

(Mandi)
Lali has you (in the) spirit, lali has you (in the) soul
لالی در روح بودی ؟
Lali has you (in the) heart, oh how much I love you
لالی در قلب بودی؟ آه چقدر دوستت دارم
شادلی موزیک
(Silva)
“Hey, stay straight” say
هی ساف بایست و بگو
sweetheart i don’t want
عزیزم من نمیخوام
madly i feel you
دیوانه وار احساست میکنم
you the world to me
تو دنیای منی
more and more I love you
زیادو زیاد دوستت دارم
i don’t lie when say:
من دروغ نمیگم
شادلی موزیک
“cause lali soul soul,
بخاطر اینکه لالی روح منه
….
آهنگ تکا لالی Te ka lali shpirt
جست و جو:
Silva Gunbardhi ft Mandi ft Dafi Te ka lali shpir