دانلود آهنگ شاد خارجی gimme gimme از اینا Inna با متن و ترجمه

دانلود آهنگ شاد خارجی gimme gimme از اینا Inna با متن و ترجمه

I pulled up to a palace in no town
من به یک کاخ در ناکجا آباد کشانده شدم
Twenty minutes from Bali, oh yeah
۲۰ دقیقه از بالی
Got a feeling that it’s about to go down
یه حسی بهم دست داد که در حال سقوطم
Party people wanna party so I say
من میگفتم : پارتی و مهمونی ، مردم پارتی میخوان ،
Gimme, gimme, gimme, gimme that love
بده به من او عشقو
Gimme, gimme, gimme, gimme that love
بده به من او عشقو
I’mma love you, love you, love you long time
من عشق میخوام ، عشق تورو ، عشق تو برای مدت زیاد
So give me, give me the way that I like it
پس بده به م ن بده یک راهی که من دوسش داشته باشم
Everybody outside when the night ends
همه بیرون بودن وقتی شب تموم میشد
We can do it all again when the sun’s up
ما میتونستیم ادامه بدیم وقتی خورشید بیرون میومد
You know I really wanna be Dutty Whinin’
تو میدونی من واقعا میخوام Dutty Whinin بشم
You know you really wanna give me your love
خودتم میدونی تو میخوای عشقتو بدی به من
آهنگ خارجی gimme gimme از اینا Inna
جست و جو:
آهنگ gimme gimme از abba
ترجمه اهنگ gimme gimme از inna
متن و ترجمه آهنگ gimme gimme از inna
آهنگ inna به نام gimme gimme
متن آهنگ gimme gimme
موزیک inna gimme gimme
اهنگ گیمی گیمی اینا
دانلود آهنگ جدید inna 2017