دانلود آهنگ شاد سه برادر خداوردی برار با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰

دانلود آهنگ شاد سه برادر خداوردی برار با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰

?♯دلم خونه برار فراریم ز خانه
دلم خونه برار فراریم ز خانه دلبر عروسی داره
دلبر عروسی داره آسمونم ببار امشو عروسی
?♯یاره
شادلی موزیک
آسمونم ببار امشو عروسی یاره
میشه دستش حنا دلبر عروسی داره
میشه دستش حنا دلبر عروسی داره
آی برارم آی برارم بریز جام شرابم
?♯که حال دل خرابه
آی برارم آی برارم بشو مرحم دردم
که این لحظه عذابه
آی برارم آی برارم الهی توو دلت غم نباشه درد
?♯نباشه
شادلی موزیک
توی اقبال تو یک دلبر نامرد نباشه
هی عجب روزگار ساختی تو کار مارو
هی عجب روزگار ساختی تو کار مارو
ببین حالم برار که تعریفی نداره
?♯ ببین حالم برار که تعریفی نداره