دانلود آهنگ شاد عروسی افغانی

دانلود آهنگ شاد عروسی افغانی از شرشاه

آهنگ زیبای افغانی از شرشاه

امشب شب شادی و حنابندان است شیرین دهنت چو پسته خندان است
امشب شب وصل آرزومندان است
مبارک مبارک عروسیت مبارک