دانلود آهنگ شاد عروسی ماندانا خزرایی برای رقص و جشن

آهنگ ویژه امروز مخصوص جشن و عروسی

دانلود آهنگ شاد عروسی ماندانا خزرایی برای رقص و جشن

آهنگ برای عروسی,آهنگ برای عقد,آهنگ برای رقص,آهنگ برای رقص عروس و داماد,آهنگ بله برون,آهنگ پاتختی,آهنگ عروس کشون

امشب چه شبیست شب مراد است ♫♫♫♫♫♫ امشب
این خانه پر از شمع و چراغ است امشب
بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا
بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

گل در اومد از حموم سمبل در اومد از حموم‏
گل در اومد از حموم سمبل در اومد از حموم‏
شاه داماد را بگو عروس در اومد از حموم‏
بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا
بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

کوچه تنگه بله عروس قشنگه بله
کوچه تنگه بله عروس قشنگه بله
دست به زلفاش نزنید مرواری بنده بله
بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا
بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

♫♫♫♫♫♫ آن یار من است که می رود سربالا
حرفش نزنید که می خورد گرما را
چادر بزنید سایه کنید صحرا را
آفتاب نزنه شاخه گل رعنا را
بادا بادا مبارکبادا ایشالا مبارکبادا
بادا بادا مبارکبادا ایشالا مبارکبادا
♫♫♫♫♫♫
امشب چه شبیست شب وصال است امشب
ﻫﻨﮕﺎم وﺻﺎل ﺧﻮش ﺧﺼﺎل اﺳﺖ امشب
شمعا تو مسوز که شب دراز است امشب
ای صبح تو مدم که وقت رازست امشب
بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارکبادا
بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارکبادا

بیا برویم از این ولایت من و تو
تو دست مرا بگیر و من دامن تو
بادابادا مبارک بادا ایشالا مبارکبادا
♫♫♫♫♫♫بادابادا مبارک بادا ایشالا مبارکبادا