دانلود آهنگ شاد عروسی محسن ابراهیم زاده به نام بندر برای رقص و جشن

دانلود آهنگ شاد عروسی محسن ابراهیم زاده به نام بندر برای رقص و جشن

دوباره یه روز خوب لب دریای جنوب
دوباره کنار بندر دوباره بزنو بکوب
کنوم هی نگاه به چشم با تو انگار تو بهشت
هرچی تو میگی قبوله هر چی تو میگی به
♩♪♬چشم
شادلی موزیک
یه چشم به راهته یه چشوم دیوونته
انگاری دلم یه عمره سر راه خونته
♩♪♬پی راه رفتن تو پی خندیدنه تو
داره گر میگیره بندر از حرارت تنوم
با دلوم تو راه بیا یکمی کوتاه بیا
مو خاطر خواه نگاتوم تو فقط بیا بیا
با دلوم تو راه بیا یکمی کوتاه بیا
مو خاطر خواه نگاتوم تو فقط بیا بیا
♩♪♬
شادلی موزیک
مو از اون روزی که دیدومت دلوم بند تو شد گیر
♩♪♬لبخند تو شد
از جیرینگ جیرینگ خلخاله تو پابند تو شد
تو رو دیدم شبو روزم همه پیچید بهم
تو رو جون مو یکم با شیرین زبونی جا کن خودتو تو یه دلم
با دلوم تو راه بیا یکمی کوتاه بیا
♩♪♬
شادلی موزیک
مو خاطرخواه نگاتوم تو فقط بیا بیا
با دلوم تو راه بیا یکمی کوتاه بیا
مو خاطر خواه نگاتوم تو فقط بیا بیا
با دلوم تو راه بیا یکمی کوتاه بیا
مو خاطر خواه نگاتوم تو فقط بیا بیا
♩♪♬با دلوم تو راه بیا یکمی کوتاه بیا
مو خاطر خواه نگاتوم تو فقط بیا بیا