دانلود آهنگ شاد عروسی محسن میرزاده شاباش برای رقص و جشن

دانلود آهنگ شاد عروسی محسن میرزاده شاباش برای رقص و جشن

آهنگ برای عروسی,آهنگ برای عقد,آهنگ برای رقص,آهنگ برای رقص عروس و داماد,آهنگ بله برون,آهنگ پاتختی,آهنگ عروس کشون

مجلس عروسیه خوبانه جوونای ایرانه روز وصل یارانه
♬♪
پهلوونای کرمانج خراسان بیاین ، بچه شیرای سرزمین ایران بیاین

تو ده بالا و پایین جشنه به همه بگین جشنه گل بهم بدین جشنه
♬♪
مجلس عروسیه خوبانه ، جوونای ایرانه ، روز وصل یارانه

آروم آروم میاد اسب رویا عروس

شاخ شمشاد دوماد قشنگتره یا عروس

خونچه خونچه تبق تبق میارن جهیز

دست بزن کل بکش رنگ بپاش گل بریز
♬♪
شادلی موزیک
مزه ی عسل داره دنیا با عشق عزلی

مثل مهربونیه حضرت زهرا با علی

♬♪
سر راه کنار برید دوماد میخواد شاباش بده

سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده
♬♪
سر راه کنار برید دوماد میخواد شاباش بده

سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده

شادوماد عروس اومد اسب سمندتو رو بتاز
♬♪
تو همون یکه سواری خوش صدا و خوش نواز

همگی دست بزنید با هم بگید شاباش شاباش

سر راه کنار برید دوماد میخواد شاباش بده
♬♪
شادلی موزیک
سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده

♬♪
شادوماد عروس اومد اسب سمندتو رو بتاز

تو همون یکه سواری خوش صدا و خوش نواز
♬♪
مثل این عروس نداره هیشکی حتی پادشاه

همراه دوماد میان جوونا مثل یک سپاه
♬♪
سر راه کنار برید دوماد میخواد شاباش بده
♬♪
سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده