دانلود آهنگ شاد لری شمس الله منصوری بایه بایه با کیفیت بالا

دانلود آهنگ شاد لری شمس الله منصوری بایه بایه با کیفیت بالا

ای بادا بادا بادا
عروس مبارک بادا
ای باده باده باده
شادلی موزیک
عروس مبارک باده
ای باده باده باده
ایشالا مبارک باده
….