دانلود آهنگ شاهرخ به نام باغت خراب

Download Music By Shahrokh Called Baghet Kharab

دانلود آهنگ های شاهرخ

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب بیا به باغت باغبان ،باغت خراب
شادلی موزیک

انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب

باغت خراب باغت خراب ای باغبان باغت خراب باغت خراب ای باغبان

انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب باغت خراب باغت خراب ای باغبان
شادلی موزیک

در این باغ کلان هستیو هستم به بازی بردهای دستمال دستم

به بازی بردهای خوبش نگه دار بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب

بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب بیا به باغت باغبان ،باغت خراب

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب الا باغ باز باغت کار دارم

گل چیده بده بیمار دارم گل چیده بده چیزی نگویی

که مانند گلت یک یار دارم وای باغت خراب

که مانند گلت یک یار دارم وای باغت خراب بیا به باغت باغبان ،باغت خراب

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب در این باغ کلان هستیو هستم

به بازی بردهای دستمال دستم به بازی بردهای خوبش نگه دار

بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب

بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب

بیا به باغت باغبان ،باغت خراب بیا به باغت باغبان ،باغت خراب
شادلی موزیک

انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب

باغت خراب باغت خراب ای باغبان باغت خراب باغت خراب ای باغبان

انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب

باغت خراب باغت خراب ای باغبان باغت خراب باغت خراب ای باغبان

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز باغت خراب شاهرخ