دانلود آهنگ شاهرخ به نام به سلامت

Download Music By Shahrokh Called Be Salamat

دانلود آهنگ های شاهرخ

از من اگر ای یار، از من اگر ای یار

گذشتی بسلامت بسلامت بسلامت

رفتیو به انکار، رفتیو به انکار
شادلی موزیک
گذشتی بسلامت بسلامت بسلامت

در جستجوی مزرعه سبز رهائی

از سرزنش خار گذشتی بسلامت،ازسرزنش خار گذشتی بسلامت
شادلی موزیک
در حوصله دوست نگنجد غم دوست ،در حوصله دوست نگنجد غم دوست

از این همه تکرار گذشتی بسلامت،از این همه تکرار گذشتی بسلامت

ای روزنه نور ای، ماه شب دور، ای صاحب پیوند، هم خانه و هم بند
شادلی موزیک
از روزنِ دیوار گذشتی بسلامت،از این همه تکرار گذشتی بسلامت

در حوصله دوست نگنجد غم دوست،در حوصله دوست نگنجد غم دوست

از این همه تکرار گذشتی بسلامت،از این همه تکرار گذشتی بسلامت
شادلی موزیک
از من اگر ای یار، از من اگر ای یار

گذشتی بسلامت بسلامت بسلامت

ای روزنه نور،ای ماه شب دور، ای صاحب پیوند ،هم خانه و هم بند

از روزنِ دیوار گذشتی بسلامت ،از این همه تکرار گذشتی بسلامت

بسلامت

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز به سلامت شاهرخ