دانلود آهنگ شاهرخ به نام ترانه باران

Download Music By Shahrokh Called Taraneh Baran

دانلود آهنگ های شاهرخ

ترانه باران کن

هم بغز بی پروا

ترانه ای تنها
شادلی موزیک

به قد یک دریا

یک قلب پر احساس

یک قصه تازه

که قصه تازه .ترانه می سازه

ستاره باران شو

به قافیه بازی

که نم نمک گاهی

ترانه میسازی

ترانه باران کن

ترانه می مونه

خدای عالم هم

ترانه میخونه

برای جنگلبان

صدای باران شو

تو حامی این عشق

حریم ایران شو

همیشه عاشق باش

چو ماه تابان شو

طلوع فردای

غرور ایران شو
شادلی موزیک

برای جنگلبان

صدای باران شو

تو حامی این عشق

حریم ایران شو

همیشه عاشق باش

چو ماه تابان شو

طلوع فردای

غرور ایران شو برای جنگلبان

صدای باران شو

تو حامی این عشق

حریم ایران شو

همیشه عاشق باش

چو ماه تابان شو

طلوع فردای

غرور ایران شو

برای جنگلبان

صدای باران شو

تو حامی این عشق

حریم ایران شو

همیشه عاشق باش

چو ماه تابان شو

طلوع فردای

غرور ایران شو

برای جنگلبان

صدای باران شو

تو حامی این عشق

حریم ایران شو
شادلی موزیک

همیشه عاشق باش

چو ماه تابان شو

طلوع فردای

غرور ایران شو

ترانه باران کن

هم بغز بی پروا

ترانه ای تنها

به قد یک دریا

یک قلب پر احساس

یک قصه تازه

که قصه تازه .ترانه می سازه

ستاره باران شو

به قافیه بازی

که نم نمک گاهی

ترانه میسازی

ترانه باران کن

ترانه می مونه

خدای عالم هم

ترانه میخونه

برای جنگلبان

صدای باران شو

تو حامی این عشق

حریم ایران شو

همیشه عاشق باش

چو ماه تابان شو

طلوع فردای

غرور ایران شو

برای جنگلبان

صدای باران شو

تو حامی این عشق

حریم ایران شو

همیشه عاشق باش

چو ماه تابان شو

طلوع فردای

غرور ایران شو

برای جنگلبان

صدای باران شو

تو حامی این عشق

حریم ایران شو

همیشه عاشق باش

چو ماه تابان شو

طلوع فردای

غرور ایران شو

برای جنگلبان

صدای باران شو

تو حامی این عشق

حریم ایران شو

همیشه عاشق باش

چو ماه تابان شو

طلوع فردای

غرور ایران شو

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز ترانه باران شاهرخ