دانلود آهنگ شاهرخ به نام ظالم

Download Music By Shahrokh Called Zalem

دانلود آهنگ های شاهرخ

گفتم نگرم روی تو ،گفتا به قیامت گفتم روم از کوی تو ،گفتا به سلامت

گفتم چه خوش از کار جهان ،گفت غم عشق گفتم چه بود حاصل ان ،گفت ندامت
شادلی موزیک

گفتم چه بود حاصل ان ،گفت ندامت یار ببین با ما چه ها میکند

خون به دل خستهء ما می کند روز و شب مارا سیاه می کند

پس چه زمان ما را رها می کند یار ببین با ما چه ها میکند

خون به دل خستهء ما می کند روز و شب مارا سیاه می کند

پس چه زمان ما را رها می کند مرا دیوانه کردی اخر

موهارو شانه کردی اخر چشمارو سورمه کردی اخر

ابرو رو بزمه کردی اخر ظالم ،ظالم گوشه نشینم در می خانه کردی اخر

ظالم ،ظالم گوشه نشینم در می خانه کردی اخر یار ببین با ما چه ها میکند

خون به دل خستهء ما می کند روز و شب مارا سیاه می کند

پس چه زمان ما را رها می کند یار ببین با ما چه ها میکند
شادلی موزیک

خون به دل خستهء ما می کند روز و شب مارا سیاه می کند

پس چه زمان ما را رها می کند مرا دیوانه کردی اخر

موهارو شانه کردی اخر چشمارو سورمه کردی اخر

ابرو رو بزمه کردی اخر ظالم ظالم گوشه نشینم در می خانه کردی اخر

ظالم ظالم گوشه نشینم در می خانه کردی اخر

گفتم نگرم روی تو ،گفتا به قیامت گفتم روم از کوی تو ،گفتا به سلامت

گفتم چه خوش از کار جهان ،گفت غم عشق گفتم چه بود حاصل ان ،گفت ندامت

گفتم چه بود حاصل ان ،گفت ندامت یار ببین با ما چه ها میکند

خون به دل خستهء ما می کند روز و شب مارا سیاه می کند
شادلی موزیک

پس چه زمان ما را رها می کند یار ببین با ما چه ها میکند

خون به دل خستهء ما می کند روز و شب مارا سیاه می کند

پس چه زمان ما را رها می کند مرا دیوانه کردی اخر

موهارو شانه کردی اخر چشمارو سورمه کردی اخر

ابرو رو بزمه کردی اخر ظالم ،ظالم گوشه نشینم در می خانه کردی اخر

ظالم ،ظالم گوشه نشینم در می خانه کردی اخر

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز ظالم شاهرخ