دانلود آهنگ شاهرخ به نام غبار

Download Music By Shahrokh Called Ghobar

دانلود آهنگ های شاهرخ

بـــــــــازَم از خونهء من بوی تنهــــــــائی میاد

پربغـــض توُ گلوم چشـم من گریــــــه میخواد
شادلی موزیک

هرجاکه پــــــــامیذارم بی تــــــو غمگین برام

توُی سینــــــه دل من سُربِ سنگیــــــن برام

بـــــــاز داره شب میرسه از توُی پنجـــره هام

مونده توُچشمـــــای من بُهت اُون خاطره هام

هـــــــــــــــــــــــــای هــــــــــــــــــــــــــای

تـــــــو سفر کردهء روز ،من اَسیر شب تــــــو

بی تــــــو چلچراغ خونه گُم شده توُی غُبــــار

اُون که ساخته واسه من لحظه های بی قـرار
شادلی موزیک

روزی بااَسب سفید رفتو گُــــم شد توُغبـــــار

حالا من موندمو غــــم ،توُ گلـــوم مُرده صدام

توُی سینــــه جا گذاشته یه دل خـــــالی برام

بـــــــــازَم از خونهء من بوی تنهــــــــائی میاد

پُربغـــض توُ گلوم چشـم من گریــــــه میخواد

هرجاکه پــــــــامیذارم بی تــــــو غمگین برام

توُی سینــــــه دل من سُربِ سنگیــــــن برام

بـــــــاز داره شب میرسه از توُی پنجـــره هام

مونده توُچشمـــــای من بُهت اُون خاطره هام

هـــــــــــــــــــــــــای هــــــــــــــــــــــــــای

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز غبار شاهرخ