دانلود آهنگ شاهرخ به نام نازکی

Download Music By Shahrokh Called Nazoki

دانلود آهنگ های شاهرخ

نازکی مثل گل ، نازکی مثل گل قلبت اهنه ، با من دشمنه ، خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ، تیر مژگون تو راهم میزنه ، دل رو میشکنه ، خدا دل رو میشکنه
شادلی موزیک

دلمو خون نکن ، منو پریشون نکن اخه دیوونتو دیگه پشیمون نکن

میتونی بشکنی عهدمنو ، پیمونه تو پیمونرو

میشه داغون کنی این خونه رو ،ویرون کنی گلخونه رو

نازکی مثل گل ،ن ازکی مثل گل

قلبت اهنه ، با من دشمنه ، خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ، تیر مژگون تو

راهم میزنه ، دل رو میشکنه ، خدا دل رو میشکنه

چون دل من پیدا نمیشه ، میرم که میرم واسه همیشه

وای زتو غافل ، امان امان از دل

داد از این عشقا ، هزار هزار مشگل

تو گل یاسمنی ، شاخه ی نسترنی ، گل من گل بدنی

تو بتی ، بت شکنی ،تو عقیق یمنی اخرش مال منی

نازکی مثل گل ، نازکی مثل گل

قلبت اهنه ، با من دشمنه ، خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ، تیر مژگون تو

راهم میزنه ، دل رو میشکنه ، خدا دل رو میشکنه
شادلی موزیک

نازکی مثل گل ،نازکی مثل گل

قلبت اهنه ،با من دشمنه ،خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ،تیر مژگون تو

راهم میزنه ،دل رو میشکنه ،خدا دل رو میشکنه

دلمو خون نکن ،منو پریشون نکن

اخه دیوونتو دیگه پشیمون نکن

میتونی بشکنی عهدمنو ،پیمونه تو پیمونرو

میشه داغون کنی این خونه رو ،ویرون کنی گلخونه رو

نازکی مثل گل ،نازکی مثل گل

قلبت اهنه ،با من دشمنه ،خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ،تیر مژگون تو

راهم میزنه ،دل رو میشکنه ،خدا دل رو میشکنه

چون دل من پیدا نمیشه ،میرم که میرم واسه همیشه

وای زتو غافل ،امان امان از دل

داد از این عشقا ،هزار هزار مشگل

تو گل یاسمنی ،شاخهء نسترنی ،گل من گل بدنی
شادلی موزیک

تو بتی ،بت شکنی ،تو عقیق یمنی اخرش مال منی

نازکی مثل گل ،نازکی مثل گل

قلبت اهنه ،با من دشمنه ،خدا با من دشمنه

تیر مژگون تو ،تیر مژگون تو

راهم میزنه ،دل رو میشکنه ،خدا دل رو میشکنه

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز نازکی شاهرخ