دانلود آهنگ شاهرخ به نام نزار دلی

Download Music By Shahrokh Called Nazardeli

دانلود آهنگ های شاهرخ

نازار دلی را که تو یارش باشی معشوقه ی پیدا و نهانش باشی

زان میترسم که از دل ازردن تو زان میترسم که از دل ازردن تو
شادلی موزیک

دل خون شودو تو در میانش باشی دل خون شودو تو در میانش باشی

دانی که به دیدار تو جونم تشنه هرلحظه که بینمت فزونم تشنه

من تشنهء ان دو چشم مخمور توام من تشنهء ان دو چشم مخمور توام

عالم همه زین سبب به خونم تشنه عالم همه زین سبب به خونم تشنه

نازار دلی را که تو یارش باشی معشوقهء پیدا و نهانش باشی

زان میترسم که از دل ازردن تو زان میترسم که از دل ازردن تو

دل خون شودو تو در میانش باشی دل خون شودو تو در میانش باشی

دانی که به دیدار تو جونم تشنه هرلحظه که بینمت فزونم تشنه

من تشنهء ان دو چشم مخمور توام من تشنهء ان دو چشم مخمور توام
شادلی موزیک

عالم همه زین سبب به خونم تشنه عالم همه زین سبب به خونم تشنه

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز نزار دلی شاهرخ