دانلود آهنگ شاهرخ به نام هوس

Download Music By Shahrokh Called Havas

دانلود آهنگ های شاهرخ

کلام مسعودفردمنش :

از هم اغوشی باران هوس با تن خشک کویر دل ما

خار صدسالهء غم ،شاخهء دیگر اورد با هوس هم دل ما شاد نشد
شادلی موزیک

غصه از دست دل ازاد نشد با هوس هم سر ما مست نکرد

خنده را با لب پژمردهء ما ، رفیق و همدست نکرد

اواز شاهرخ :

با هوس هم دل ما شاد نشد غصه از دست دل ازاد نشد

با هوس هم ،اشگ ماتم که رفیق دل ماست

از رفاقت نبریدو ،از پریشانی ما ،خسته و بیزار نشد

کلام مسعودفردمنش :

با هوس هم ،اشگ ماتم که رفیق دل ماست

از رفاقت نبریدو ،از خطوط گنگ پیشانی ما

از پریشانی ما ،خسته و بیزار نشد

با هوس هم تن خشکیدهءما ،تکیدو پربار نشد

بوتهء خشک امید ،

ابدا غنچه نکردو هرگز از شکوفه پربار نشد
شادلی موزیک

با هوس هم دل ما شاد نشد

اواز شاهرخ :

با هوس هم دل ما شاد نشد غصه از دست دل ازاد نشد

با هوس هم دل ما شاد نشد غصه از دست دل ازاد نشد

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز هوس شاهرخ