دانلود آهنگ شاهرخ به نام چاله به چاه

Download Music By Shahrokh Called Chaleh Be Chah

دانلود آهنگ های شاهرخ

گـَر چرخ به کام ما نگردد ،کاری بکـُنیم تا نگردد

هرگز قـَدِ مردمان آزاد ،در زیر فشار تا نگردد
شادلی موزیک

اَندَر کـَف مردمان آزاد ،نـَـوَد گِرِهی که وآ نگردد

دوباره فتنهء چشم تو ،فتنه بَر پا کرد

دلم ،دلم زِ شهر چو دیوانه روُ به صحرا کرد

زِ بـَخت یاری بیجا طلب مَـکـُن

کین شوُم ،چو جغد میل به ویرانه داشت ،غوغا کرد

خدا خراب کند ،خدا خراب کند

خانهء کسی ،که مملکـَتی

برای مصلحت خویش ،خان یغما کرد

افسوس که از چاله به چاه افتادیم

از اُج سَحَر به شامـگاه افتادیم

رفتیم به جستجوی راهی بهتر

گـُم کرده جهت به کوره راه افتادیم
شادلی موزیک

رفتیم به جستجوی راهی بهتر

گـُم کرده جهت به کوره راه افتادیم

این بود نـتیجهء ندانم کاری

بیچارگیو اَسیریو غمخواری

هشدار که گرگان به کـَمینند هنوز

این قوم ندانند بجز مکاری

هشدار که گرگان به کـَمینند هنوز

این قوم ندانند بجز مکاری

افسوس که از چاله به چاه افتادیم

از اُج سحر به شامـگاه افتادیم

رفتیم به جستجوی راهی بهتر

گـُم کرده جهت به کوره راه افتادیم

رفتیم به جستجوی راهی بهتر
شادلی موزیک

گـُم کرده جهت به کوره راه افتادیم

این بود نـتیجهء ندانم کاری

بیچارگیو اَسیریو غمخواری

هشدار که گرگان به کـَمینند هنوز

این قوم ندانند بجز مکاری

هشدار که گرگان به کـَمینند هنوز

این قوم ندانند بجز مکاری

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز چاله به چاه شاهرخ