دانلود آهنگ شاهرخ به نام گوش بده

Download Music By Shahrokh Called Goosh Bedeh

دانلود آهنگ های شاهرخ

گوُش بده حرفام بوی تو داره

کوُش بده شعرم مرثیه واره
شادلی موزیک

مرگُ با چشماش داره میبینه

مردی که دستاش گرمی نداره

گوش بده گوش بده

مردی که قصه اَش گریهء شب گیره

داره به پاس عاطفه میمیره

گوش بده این فریاد غم آلودِ

مرد اَسیری از همه دل گیره

درد من درد ماس گوش بده

مرگ نورو صداس گوش بده

تکیه گاه تنم گوش بده

بی تو جون میکنم گوش بده

زیر پاهاشون رَهگزرا وقتی

برگای زردُ لِه میکنن ،دیدی

گریهء تلخ اَبرارُ گوش کردی

سایهء اَشکُ توُ چشم من دیدی

سایهء اَشکُ توُ چشم من دیدی

قصه مو گوش کن قصهء مرگِ
شادلی موزیک

قلبــــمو لِه کُن که مثل برگه

ببین توُ چشمام گریهء اَبراس

ببین روُ دستام زخم تگرگ ،زخم تگرگ

درد من درد ماس گوش بده

مرگ نورو صداس گوش بده

تکیه گاه تنم گوش بده

بی تو جون میکنم گوش بده

گوُش بده حرفام بوی تو داره

کوُش بده شعرم مرثیه واره

مرگُ با چشماش داره میبینه

مردی که دستاش گرمی نداره

گوش بده گوش بده

مردی که قصه اَش گریهء شب گیره

داره به پاس عاطفه میمیره

گوش بده این فریاد غم آلودِ

مرد اَسیری از همه دل گیره

درد من درد ماس گوش بده

مرگ نورو صداس گوش بده

تکیه گاه تنم گوش بده

بی تو جون میکنم گوش بده

زیر پاهاشون رَهگزرا وقتی

برگای زردُ لِه میکنن ،دیدی

گریهء تلخ اَبرارُ گوش کردی

سایهء اَشکُ توُ چشم من دیدی

سایهء اَشکُ توُ چشم من دیدی

قصه مو گوش کن قصهء مرگِ

قلبــــمو لِه کُن که مثل برگه

ببین توُ چشمام گریهء اَبراس

ببین روُ دستام زخم تگرگ زخم تگرگ

درد من درد ماس گوش بده

مرگ نورو صداس گوش بده
شادلی موزیک

تکیه گاه تنم گوش بده

بی تو جون میکنم گوش بده

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز گوش بده شاهرخ