دانلود آهنگ شاه پناهم بده با گویش تاجیکی و با صدای دولتمند خلف (شاه خراسان)

دانلود آهنگ شاه پناهم بده با گویش تاجیکی و با صدای دولتمند خلف (شاه خراسان)

دانلود آهنگ شاه پناهم بده دانلود آهنگ تاجیکی شاه خراسانیم با صدای دولتمند خلف نماهنگ بسیار زیبا و دلنشین در وصف امام رضا (ع) با کیفیت بالا

شادلی موزیک

متن این ترانه:
شاه پناهم بده، خسته ی راه آمدم
آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم
راه خراسان چنین، ماه خراسان چنان
شاه خراسان ببین، بهر پناه آمدم
شاه خراسانیم، رستم دستانیم
دست مرا رد مکن، بر در شاه آمدم
آن دم زندانیم، بازدم جان شده
از قفس سینه ها همچون آه آمدم
پیرهن یوسفم! یا کفن یوسفم؟
بوی تن یوسفم، کز دل چاه آمدم
شادلی موزیک
شاه پناهم بده، خسته ی راه آمدم
آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم
شاه پناهم بده، خسته ی راه آمدم
آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم
راه خراسان چنین ماه خراسان چنان
شاه خراسان ببین بهر پناه آمدم
شاه خراسانی ام رستم دستانیم