دانلود آهنگ عارف به نام نوایی

Download Music By Aref Called Navaee

دانلود آهنگ های عارف

نوایی نوایی

نوایی نوایی نوایی نوایی

همه باوفایند تو گل بی وفایی

غمت در نهانخانه دل نشیند

بنازی که لیلی

بنازی که لیلی به محمل نشیند

به دنبال محمل چنان زار گریم

به دنبال محمل چنان زار گریم

که از گریه ام ناقه در گل نشیند

که از گریه ام ناقه در گل نشیند

نوایی نوایی

نوایی نوایی نوایی نوایی

همه باوفایند تو گل بی وفایی

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

زبامی که برخاست مشکل نشیند

زبامی که برخاست مشکل نشیند

بنازم به بزم محبت که آنجا

بنازم به بزم محبت که آنجا

گدایی به شاهی مقابل نشیند

گدایی به شاهی مقابل نشیند

نوایی نوایی

نوایی نوایی نوایی نوایی

…شادلی موزیک…

همه باوفایند تو گل بی وفایی

خوشا کاروانی که شب راه طی کرد

خوشا کاروانی که شب راه طی کرد

دم صبح اول به منزل نشیند

دم صبح اول به منزل نشیند

به دنبال محمل سبکتر قدم زن

به دنبال محمل سبکتر قدم زن

مبادا غباری به محمل نشیند

مبادا غباری به محمل نشیند

نوایی نوایی

نوایی نوایی آی نوایی نوایی

همه باوفایند

همه باوفایند تو گل بی وفایی

نوایی نوایی

نوایی نوایی آی نوایی نوایی

همه باوفایند

همه باوفایند تو گل بی وفایی

نوایی نوایی

نوایی نوایی آی نوایی نوایی

همه باوفایند

همه باوفایند تو گل بی وفایی

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز نوایی عارف