دانلود آهنگ عربی تعال اشبعک حب اشبعک دلال Mahmoud.Elturki.Taal با متن ترانه

دانلود آهنگ عربی تعال اشبعک حب اشبعک دلال Mahmoud.Elturki.Taal با متن ترانه

دانلود آهنگ عربی تعال اشبعک حب اشبعک دلال
یک ترانه باحال و شاد عربی با کیفیت بالا و لینک مستقیم

متن این ترانه:
رید اگلک انی قافل علیک
وارید ارید اشرد بیک
تعال اشبعک حب اشبعک دلال
تعال یابن الحلال بس لک منطی مجال
ارید اگلک انی قافل علیک
وارید ارید اشرد بیک تروح ما اخلیک
ویلی ویلی شلون انام وانی موتنی الغرام
روحی متخبله علیک هوای
تعرف احساسی شنو خبل وکلش حلو
ویلی متخبل علیک هوای
شادلی موزیک
تعال احبک حب خرافی تعال
حب قوی مو ع البال فدیت هذا الجمال
ارید احضنک حضنه ما انتقام
واحسسک بالغرام واسمعک احلى الکلام
اویلی ویلی میت بیک قسیت من اجیک
ویلی متخبل علیک اهوای
شلون عنک افترگ وانت بسمه بالعشگ
ویلی متخبل علیک هوای