دانلود آهنگ غمگین چو پاییزم از مرضیه

دانلود آهنگ غمگین چو پاییزم از مرضیه

غمگین چو پاییزم
از من بگذر شعری غم انگیزم
از من بگذر سر تا به پا عشقم ، دردم
سوزم بگذشته در آتش شب چون روزم غمگین چو پاییزم
شادلی موزیک
آهنگ غمگین چو پاییزم از مرضیه
جست و جو:
آهنگ غمگین چو پاییزم مرضیه
آهنگ از من بگذر مرضیه
آهنگ غمگین چو پاییزم از من بگذر علیرضا قربانی
غمگین چو پاییزم…با صدای جاودانه مرضیه
آهنگ غمگین چو پاییزم از من بگذر مرضیه
آهنگ غمگین چو پاییزم از سالار عقیلی
اهنگ از من بگذرید مرضیه
اهنگ غمگین چو پاییزم مرضیه