دانلود آهنگ غمگین یونانی گل ارکیده To tango tis nefelis از هاریس الکسیو

دانلود آهنگ غمگین یونانی گل ارکیده To tango tis nefelis از هاریس الکسیو

متن این ترانه:
دوفرشته ی کوچک
اومدن و پارچه ی طلایی رو دزدیدن
نفلی عادت داشت به سرش ببندد
به طوری که از همه ما در تاکستان متفاوت است
شادلی موزیک
دو فرشته ی کوچک
کسی که در رویای نفلی و تعقیبش بود
برای اینکه بهشون انار و عسل بده
بنابر این او نتوانست بخاطر بیاورد پس فراموش کرده بود چیزی که دنبالش بود
اونا تونستن دختره رو گمراه کنند