دانلود آهنگ فرامرز آصف به نام ننه

Download Music By Faramarz Asef Called Nane

دانلود آهنگ های فرامرز آصف

ننه جون وای ننه جون

ننه جون وای ننه جون

خواب بودم خواب دیدم
شادلی موزیک

خونهِ همسایمون

قلور پزون ننه جون

امشب عقد کنونه ننه جون

از بس دل و دل کردی ننه

آب ما رو گل کردی ننه

ننه جون وای ننه جون

ننه جون وای ننه جون

آی ننه من یه زن می خوام

یه زن شیر زن می خوام

که قدش بلند باشه

که موهاش کمند باشه

از بس دل و دل کردی ننه

آب ما رو گل کردی ننه

از بس دل و دل کردی ننه

آب ما رو گل کردی ننه
شادلی موزیک

ننه جون وای ننه جون

دختر همسایه مون

قدش بلنده ننه جون

موهاش کمنده ننه جون

از چشم و ابروش که نگو

چشماش قشنگه ننه جون

ابروهاش قشنگه ننه جون

از بس دل و دل کردی ننه

آب ما رو گل کردی ننه

از بس دل و دل کردی ننه

آب ما رو گل کردی ننه

گفتی که زن تنها میشه

وصلهِ جون ما میشه

از قهر چشماش که نگو

ولوله ها بپا میشه

این دو سه روز عمر آدم

یک شب فردا میشه

گفتی که زن تنها میشه

وصلهِ جون ما میشه

واسه دل بی کس من
شادلی موزیک

یه دوست خود خدا میشه

قشنگ ترین و بهترین

عروس دنیا میشه

عمری را با ماباش

تاج سر ما میشه

دختر همسایه مون

قدش بلنده ننه جون

موهاش کمنده ننه جون

موهاش کمنده ننه جون

از چشم و ابروش که نگو

چشماش قشنگه ننه جون

ابروهاش قشنگه ننه جون

از بس دل و دل کردی ننه

آب ما رو گل کردی ننه

از بس دل و دل کردی ننه

آب ما رو گل کردی ننه

از بس دل و دل کردی ننه

آب ما رو گل کردی ننه

از بس دل و دل کردی ننه

آب ما رو گل کردی ننه

از بس دل و دل کردی ننه

آب ما رو گل کردی ننه

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز ننه فرامرز آصف