دانلود آهنگ فرامرز آصف به نام یار دبستانی

Download Music By Faramarz Asef Called Yare Dabestani

دانلود آهنگ های فرامرز آصف

[ایران ایران، ایران ایران

آباد ایران، آزاد ایران]

یار دبستانی، می دانم که تو می دانی
شادلی موزیک

[یارم، یار دبستانی، می دانم که تو می دانی]

تو از نسل دلیرانی

ای آزادة ایرانی

[یارم، یار دبستانی، می دانم که تو می دانی]

اُ، اُ، شیر دبستانی تو

اهل هر دِه و اُستانی

[یارم، یار دبستانی، می دانم که تو می دانی]

حرفت حرف دل مردم

از هر گوشة ایرانی

[یارم، یار دبستانی، می دانم که تو می دانی]

بگو ایران ایران

[ایران ایران]

جان ما و جان ایران

بگو ایران ایران

[ایران ایران]

قبلة ما، خاک ایران
شادلی موزیک

پرنده های در به در

میان دوباره از سفر

آسمونو پُر می کنن

پُر از غزل، پُر از خبر

ایران من، ایران من

دین و دل و ایمان من

من برمی گردم پیش تو

پیش تو ای جانان من

بگو ایران ایران

[ایران ایران]

جان ما و جان ایران

بگو ایران ایران

[ایران ایران]

قبلة ما، خاک ایران

اُو، مردمِ خسته

دسته به دسته

پیر و جوون

با مشتهای بسته

از لب دیوارهای شسکته

با عشق و امید، فریاد می زنن

[ایران ایران، ایران ایران

آباد ایران، آزاد ایران]

اُو، عشقِ من ایران

جانِ من ایران
شادلی موزیک

ماهِ من ایران

خاکِ من ایران

جسم و جان و روح و قلبم

همه از ایران

ایران، ایران

[ایران، ایران، ایران، ایران، ایران

ایران، ایران، ایران، ایران، ایران

ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران]

یار دبستانی، می دانم که تو می دانی

[یارم، یار دبستانی، می دانم که تو می دانی]

تو از نسل دلیرانی

ای آزادة ایرانی

[یارم، یار دبستانی، می دانم که تو می دانی]

اُ، اُ، شیر دبستانی تو

اهل هر دِه و اُستانی

[یارم، یار دبستانی، می دانم که تو می دانی]

حرفت حرف دل مردم

از هر گوشة ایرانی

[یارم، یار دبستانی، می دانم که تو می دانی]

بگو ایران ایران
شادلی موزیک

[ایران ایران]

جان ما و جان ایران

بگو ایران ایران

[ایران ایران]

قبلة ما، خاک ایران

[بصورت دکلمه]

ایرانِ من، ایرانِ من

دین و دل و ایمان من

من برمی گردم پیش تو

پیش تو ای جانان من

[بگو ایران ایران

ایران ایران

جان ما و جان ایران

بگو ایران ایران

ایران ایران

قبلة ما، خاک ایران]

بگو ایران ایران

[ایران ایران]

جان ما و جان ایران

بگو ایران ایران

[ایران ایران

قبلة ما، خاک ایران]

[ایران ایران]

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز یار دبستانی فرامرز آصف