دانلود آهنگ قدیمی امشب عروسی داریم با صدای جلال همتی

دانلود آهنگ قدیمی امشب عروسی داریم با صدای جلال همتی

کی تورو عروست کرده ؟

کی تورو ملوست کرده
کی تورو به این قشنگی مثل ونوست کرده
به کس کسونت نمیدم به همه نشونت نمیدم

به راه دورت نمیدم به حرف زورت نمیدم

کی تورو عروست کرده ؟

کی تورو ملوست کرده
کی تورو به این قشنگی مثل ونوست کرده
به کس کسونت نمیدم به همه نشونت نمیدم

به راه دورت نمیدم به حرف زورت نمیدم