دانلود آهنگ قدیمی دل زده ام به دریا ندارم اختیار دلم را با صدای عهدیه

دانلود آهنگ قدیمی دل زده ام به دریا ندارم اختیار دلم را با صدای عهدیه

دل زده ام به دریا به دریا
ندارم اختیار دلم را
آب از سرم گذشته خدایا
غم بخورم نه والا نه بلا
یک سر دارم و هزار سودا
یک دل دارمو هزار خاطرخواه آره والا آره بلاه
شادلی موزیک
واسه من خوشگلیم درده سره باعث هزار هزارتا خطره
هرکسی میخواد با یک دوز و کلک عاشقش بشم ازم دل ببره
هرکی واسم یه خوابی میبینه هرکی یه دام سر رام میچینه
اسیره این کلک ها نمیشم دیگه رام این حرفا نمیشم
یک سر دارم و هزار سودا آره والا آره والا
یک دل دارمو هزار خاطرخواه آره والا آره بلا
ندارم اختیار دلم را با صدای عهدیه